standpunt VERON DB leden:
Ik blijf zitten waar ik zit en verroer me niet

Welkom in Zuidoost Drente behalve bij de Veron afdeling Emmen

Afbeeldingsresultaat voor welkom in zuid oost drenthe

Dat ik geen lid mag worden van de "zendamateurvereniging Veron" zegt meer over Veron als vereniging dan over mij als zendamateur !!

Ook in 2021 is de samenstelling van het DB niet gewijzigd
Weer blijven zitten

Wilt u weten wat de aanleiding is van deze pagina,
kijk dan even in het chronologisch overzicht

Discussing the future of ham radio

Maintaining ham radio is no objective - developing ham radio is

A very true opinion from DF5AI, also with respect to  ham radio organizations

Many national ham radio organizations have a self-conception which is perhaps best described by a self-appointed ham radio government (some of them are perhaps better described by a totalitarian regime locking up its people behind an iron curtain of ignorance)

Wilt u weten wat de aanleiding is van deze pagina,
kijk dan even in het chronologisch overzicht

 

Zie ook afgang Veron


Van de VERON website:
<meta property="og:description" content="Ons Hoofdbestuur bestaat uit bestuursleden die jaarlijks worden gekozen. 
Hoezo ?? jaarlijks gekozen
Voorlopige kandidaatstelling voor leden van het hoofdbestuur
De voorlopige kandidaatstelling voor leden van het Hoofdbestuur is als volgt: 
Algemeen voorzitter: R.F.G. Denker PA3AGF, te Almelo Niet aftredend 
Algemeen vicevoorzitter: G.M.M. van den Berg PAØGMM, te Hoorn Niet aftredend 
Algemeen penningmeester: P. de Bruijn PA3CWS, te Hoevelaken Niet aftredend 
Algemeen secretaris: J.H.M. Wösten PAØERC, te Best Niet aftredend

Sinds wanneer is niet aftredend gelijk aan jaarlijks herkozen

Ook in 2021 is de samenstelling van het DB niet gewijzigd
Weer blijven zitten

Dagelijks bestuur:

Remy Denker
PA3AGF
Algemeen voorzitter

Guido van den Berg
PAØGMM
Algemeen vicevoorzitter

Eric-Jan Wösten
PA3CEV
Algemeen secretaris

Peter de Bruijn
PA3CWS
Algemeen penningmeester


ik blijf zitten


ik blijf zitten


ik blijf zitten


ik blijf zitten


Blijkbaar vonden de stropdassen van de VERON het niet zo leuk dat ze hier te zien zijn,
daarom hier karikaturen van de heren getransformeerd naar de tijd dat ze mogelijk wel af zullen treden.
als u de echte foto's van hen wil zien ga dan even naar de website van de VERON: klik hier

Hartelijk gefeliciteerd met de herverkiezing, of was het nou zittenblijven ?
Toen ik op school zat, was zittenblijven nooit goed.

Ik blijf zitten waar ik zit en verroer me niet
 

Ruim 5 jaar na deze gebeurtenis zit het hele HB nog steeds op dezelfde stoel
 met uitzondering van diegene die niet meer leven (RIP)


Bijna hele hoofdbestuur stapt op,

jammer verkeerde bestuur, misschien wel een goed voorbeeld


 

Welkom in Zuidoost Drente behalve bij de VERON afdeling A11

Niemand van de afdeling die je kent en toch dient de voorzitter van de afdeling A11
een bezwaar tegen mij om toe te treden als lid ??

ik ga bijna over

Karikatuur van Albert Bloeming PA0ABE

Voorzitter van de VERON afd A11
Oefff..... alweer zo'n grijze oude man (77), vast wel heeel erg wijs en
ook nog eens Lid in de Orde van Oranje-Nassau dankzij ons zittenblijvende HB

Op 18-4 in begin van de middag heb ik contact opgenomen met de voorzitter van de afdeling A11, Dhr Albert Bloeming PA0ABE
 met de vraag of hij wist wie er bezwaar had ingediend, hij gaf te kennen dat hij het bezwaar had ingediend.
Toen ik vroeg waarom hij dat gedaan had gaf hij als antwoord: "hoor en wederhoor met het HB".
 

Zou het toeval zijn wat er gebeurd is, denk erover na en trek uw eigen conclusie

Ik blijf zitten waar ik zit en verroer me niet
 


Kijk ook eens naar : klik

VERON visie aangenomen door de VR 2016

De VERON moet vernieuwen, verbinden, verbreden en verjongen om
in een snel veranderende maatschappij
haar leden te kunnen blijven faciliteren en inspireren
Bent u ook benieuwd wanneer het uitvoerend beleid in overeenstemming komt met de visie


 

 VR2018; volgens "het nieuwe Normaal"
de zaal onder mitrailleur vuur om toch vooral de afgevaardigden in toom te houdenNu is goed te begrijpen waarom de VR geen resultaat heeft geleverd
anders dan een grote groep teruggetrokken en verworpen voorstellen

De VR 2019 was niet veel anders en de VR 2020 is niet eens doorgegaan en ondertussen blijven we maar zitten
Het goede nieuws is dat het feestje waarvoor de heren bleven zitten ook niet door kan gaan.


Hier kan u zien hoe goed het HB meewerkt om nieuwe kandidaten te ondersteunen

Vragen gesteld aan algemeen vicevoorzitter over de statuten ivm kandidaatstelling
Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat de algemeen vice voorzitter en juridisch vraagbaak niet wil meewerken

Eerste mail gestuurd 14-2-2018
ontvangen reactie 16-2-2018
alle mail in een keer maar dan moet je vanaf onderaf lezen
reactie terug nav reactie PA0GMM 17-2-2018


Chronologisch overzicht van gebeurtenissen

Tijdens de Heelweg microwave 2018 bijeenkomst heb ik met diverse amateurs gesproken over de conflictueuze situatie
zoals die ontstaan was door de vraag van DKARS aan VERON om mee te kunnen doen met het DQB.

De publicatie in het DKARS magazine was niet erg elegant maar ook de manier hoe vanuit VERON
gereageerd was  blonk niet uit van een fatsoenlijke manier van omgang.

Tijdens de Heelweg bijeenkomst heb ik een tijd gesproken met twee zittende HB leden van VERON over
ondermeer de opvolging van de voorzitter VHF-cie en ook over het conflict VERON/DKARS.
Ik heb tijdens de Heelweg bijeenkomst het plan opgevat om te proberen te gaan bemiddelen tussen
VERON/DKARS om te proberen beide partijen rond de tafel te krijgen.

Op 14-1 heb ik zowel PA2S als PA3AGF per mail benader en beide voorzitters uitgenodigd voor een gesprek
Uit antwoorden van de algemeen voorzitter van VERON blijkt dat deze niet geïnteresseerd is in een gesprek met DKARS
Ook niet nadat PA2S als voorzitter afgetreden is en Derk PA0DVD als voorzitter ai aantreed bij DKARS
en deze PA3AGF uitnodigt voor een gesprek onder het genot van een kopje koffie.

Op 3-2 heb ik nog een nieuwe poging gedaan bij PA3AGF om hem te bewegen tot een gesprek met DKARS.
Nadat ik een afwijzend antwoord heb ontvangen heb ik aan PA3AGF gevraagd of hij aftredend zou zijn tijdens de VR en heb
ik hem uitgedaagd om een verkiezingsstrijd aan te gaan tijdens de VR

Op 6-2 heb ik aan PA3AGF laten weten dat ik aan het overwegen was om mezelf verkiesbaar te laten stellen
als algemeen voorzitter van VERON, steun vanuit een afdeling die mij kandidaat zou stellen had ik al.
Ik heb aan PA3AGF de medewerking gevraagd om de verkiezing op een nette manier te organiseren.

Op 9-2-2018 heb ik me aangemeld als aspirant lid van VERON

Op 15-2 heb ik een antwoord gehad dat PA3AGF niet wil meewerken aan een verkiezingsstrijd :

Op de vraag of ik zal meewerken om mijn functie aan jou over te dragen kan ik je zeggen dat ik daar niet aan zal meewerken.
De VERON kent een democratische weg om bestuurders te kiezen en die is bekend.
Binnenkort ontvangen de afdelingsbestuurders een beschrijvingsbrief waarin de kandidaatstelling is aangegeven.
Daarop kan gereageerd worden. Ik wil daarop niet vooruitlopen.

Vanaf dat moment heb ik geen enkele reactie meer gekregen van PA3AGF

Op 14-2 heb ik contact opgenomen met de vice voorzitter PA0GMM, zie de mailwisseling hierboven
conclusie: hij wil ook niet meewerken en geen antwoord geven op de vragen mbt de statuten

Op 23-2 heb ik een aantal afdelingen benaderd met wat vragen over het conflict VERON/DKARS om te achterhalen in hoeverre dat in de regio leeft
Gebaseerd op de antwoorden en ook de gedachte dat als ik mezelf verkiesbaar zou stellen als algemeen voorzitter dat ik dan in een bestuur zou komen met PA0GMM en PA0ERC ben ik tot de conclusie gekomen dat die stap een onwerkbare situatie zou leveren en eigenlijk niet kan werken.

Daarom heb ik besloten mijn kandidatuur niet te laten stellen.
Inmiddels werd ook duidelijk dat het hele DB niet aftredend zou zijn

Wel was ik voornemens om naar de VR te willen gaan, ook dit was via een afdeling geregeld.
Ook heb ik de vraag om naar de VR te willen gaan voorgelegd aan de afdeling Emmen A11

Op 12-4 ontving ik de volgende mail van de algemeen secretaris:

Er is bij het HB bezwaar binnen gekomen tegen uw toelating tot het lidmaatschap van de VERON.
In afwachting van een daarover te nemen besluit door het HB bent u daarom geen lid van de VERON.
Mocht u hierin aanleiding zien om uw aanmelding alsnog in te trekken, dan vernemen wij dat graag per omgaande.

Ik heb daarop het volgende antwoord gestuurd:

Graag verzoek ik u de inhoud van het bezwaar kenbaar te maken zodat ik me daartegen kan verdedigen. Graag wil ik weten wie er bezwaar heeft ingediend.
Ik verzoek u mij te informeren op welke termijn het bezwaar door het HB onderzocht zal worden en op welke termijn ik een antwoord mag verwachten.
Ik zie geen aanleiding om mijn aanmelding in te trekken en zeg alvast toe, indien nodig, gebruik te zullen maken van een beroep bij de beroeps-commissie.

Ik heb alleen antwoord gekregen op de vraag wanneer het HB uitsluitsel zal geven, waarschijnlijk ergens in mei

Op 18-4 heb ik het HB erop gewezen dat het een wettelijk grondrecht is te vernemen wat de ingediende klacht is en dat het een grondwettelijk recht is op het geven van weerwoord. Tot op de dag van vandaag heb ik de informatie niet gehad van het HB en is mij geen gelegenheid gegeven tot verweer.

Op 18-4 in begin van de middag heb ik contact opgenomen met de voorzitter van de afdeling A11, Dhr Albert Bloeming PA0ABE
 met de vraag of hij wist wie er bezwaar had ingediend, hij gaf te kennen dat hij het bezwaar had ingediend.
Toen ik vroeg waarom hij dat gedaan had gaf hij als antwoord: "hoor en wederhoor met het HB".

Omdat mij vanaf dat moment duidelijk was dat het HB niet onafhankelijk is in deze zaak, acht ik hen ook niet in staat om een objectieve beoordeling te doen van het ingediende bezwaar. In de statuten staat dat het HB in eerste instantie beslist maar omdat ze niet onafhankelijk zijn kunnen ze dat niet doen.
Ik heb op 19-4 het HB gewraakt als instantie om een beslissing te nemen, daarop heb ik geen enkele reactie van het HB ontvangen

Op 19-4 stuurt de algemeen secretaris een mail aan alle afdelingen met als attachement een PDF document afkomstig van de afdeling Emmen A11 met als onderwerp: Ballotage nieuw lid de heer J.C.J. van Alphen, PA0EHG.

Opvallend aan dit stuk is dat het geschreven is door Hans Holkenborg, afdelingspenningmeester en gericht is aan G.M.M.van den Berg.
Merkwaardig is dat de brief niet geschreven is door de heer Albert Bloeming PA0ABE die zelf zegt het bezwaar ingediend te hebben.

Wat nog meer opvalt is de datering van de brief, namelijk 12-4-2018.
Als we het document openen en kijken naar de eigenschappen ervan dan zien we
dat het document later is aangemaakt dan de datum die op de brief vermeld is.

Last but not least is het opmerkelijk dat ik het document zelf niet via het HB ontvangen heb maar alleen via diverse afdelingen heb ontvangen
Kijkend naar de statuten huishoudelijk reglement van VERON staat daarin mbt ballotage het volgende:
Advies bij ballotage
Artikel 2.
Indien overeenkomstig het bepaalde in art. 6. der Statuten bij het
hoofdbestuur bezwaren worden ingediend omtrent toelating van een
kandidaat-lid tot de vereniging, is het hoofdbestuur, alvorens over
toelating te beslissen, verplicht zich te doen adviseren door het bestuur
van de afdeling waarbij het betrokken kandidaat-lid is ingedeeld.

Het bestuur heeft geen enkel recht om de bezwaarbrief naar alle afdelingen te sturen
 en handelt daarmee strijdig met de statuten/huishoudelijk reglement.
Daarnaast handelt het bestuur daarmee strijdig met de Nederlandse wet. 

Besluit Veron HB, per mail kenbaar gemaakt, d.d. 13-5-2018;

Het HB heeft daarom besloten het bezwaar te honoreren en u niet als lid toe te laten.

lees hier de volledige mail en alle andere mails en mijn reactie

Zonder door het HB van Veron te zijn geinformeerd over de inhoud van het ingediende bezwaar en zonder een kans te hebben gehad om weerwoord te geven komt het HB tot dit besluit
Veron laat hiermee wel heel goed zien wat het lidmaatschap van de vereniging inhoudt,
dansen naar de pijpen van het HB, en vooral geen eigen mening verkondigen of willen inbrengen
 

Samenvattende conclusie:

- het bestuur werkt op geen enkele wijze mee om te zorgen dat een geïnteresseerde kandidaat mee kan doen aan verkiezingen tijdens de VR

- het bestuur handelt strijdig met de Nederlandse grondwet door geen informatie te verstrekken over het inhoudelijk binnengekomen bezwaar

- het bestuur handelt strijdig met de Nederlandse wet op bescherming privacy door het bezwaarschrift aan alle afdelingen te sturen

- het bestuur handelt strijdig met de VERON statuten/huishoudelijk reglement door het bezwaarschrift aan alle afdelingen te sturen

- afdelingen handelen strijdig met de Nederlandse wet op bescherming privacy door het bezwaarschrift binnen het bestuur te verspreiden

- afdelingen handelen strijdig met de VERON statuten/huishoudelijk reglement door het bezwaarschrift binnen het bestuur te verspreiden

- het bestuur verstrekt niet (op verzoek) de gevraagde informatie om aan te tonen dat ze conform de statuten/huishoudelijk reglement gehandeld hebben

- het is aannemelijk dat het bestuur een rol heeft gespeeld in de totstandkoming van het ingediende bezwaar

- het bestuur weigert iedere vorm van verantwoording afleggen voor de zaken die ze had moeten doen

- het bestuur weigert iedere vorm van verantwoording afleggen voor de zaken die ze niet had mogen doen

Het zou de afdelingbestuurders duidelijk moeten zijn dat de werkwijze van het DB absoluut niet acceptabel is.
De afdelingsbestuurders zouden hun verantwoordelijkheid moeten pakken en het DB om verantwoording moeten vragen.
Dat is tijdens de VR ook niet gedaan en zal nu dus ook wel niet gebeuren.

De enige weg die nu nog rest is dat de leden van de VERON in protest gaan, en opheldering gaan eisen bij hun regio bestuur.

Als je mijn mening wil weten;
dan is het tijd voor de leden van Veron om hun conclusie te trekken en hun lidmaatschap te beëindigen.